Uchwała VI/35/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy Chodzież za 2010 rok