VI sesja Rady Gminy (10.06.2011)

Uchwała VI/39/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Chodzież

Uchwała VI/37/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę dot. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała VI/36/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chodzież absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała VI/35/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy Chodzież za 2010 rok