V sesja Rady Gminy (6.05.2011)

Uchwała V/34/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Uchwała V/33/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała V/32/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała V/31/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Uchwała V/30/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży

Uchwała V/29/11 Rady Gminy w Chodzieży Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Pietronki, Podanin, Rataje, Gmina Chodzież