Uchwała IX/63/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyboru ławników