Uchwała IX/61/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu