IX sesja Rady Gminy (08.09.2011)

Uchwała IX/63/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyboru ławników

Uchwała IX/62/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała IX/61/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu

Uchwała IX/60/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała IX/59/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała IX/58/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udziel. pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Rataj

Uchwała IX/57/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłątnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Chodzież