IV sesja Rady Gminy (29.04.2011)

Uchwała IV/28/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała IV/27/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Chodzież będącej podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz spos

Uchwała IV/26/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chodzież

Uchwała IV/25/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214

Uchwała IV/24/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież pod nazwą"Konstantynowo I"

Uchwała IV/23/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości