Uchwała III/9/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chodzież