Uchwała III/8/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chodzież