Uchwała III/7/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego na rozstrzygnięcie Nr 4/260/2011 dot. Uchwały o zwolnienie z podatku od nieruchomości