Uchwała III/6/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej