Uchwała III/22/11 Rady Gminy w Chodzieży uchylająca Uchwałę Nr XI/63/10 w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego