Uchwała III/18/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców