Uchwała III/16/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatyw Lokalnych