Uchwała III/15/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych