Uchwała III/14/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła