Uchwała III/10/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodzież