II sesja Rady Gminy (07.02.2011)

Uchwała II/5/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała II/4/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych MWiK sp. z o.o.

Uchwała II/3/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie wsi Kamionka