I sesja Rady Gminy (28.01.2011)

Uchwała I/2/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na 2011 rok

Uchwała I/1/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr XV/86/10 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018