XV sesja Rady Gminy (28.12.2010)

Uchwała XV/88/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chodzież

Uchwała XV/87/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2011 rok

Uchwała XV/86/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała XV/85/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/10 Rady Gminy dot. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała XV/84/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010