Uchwała XIV/83/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Chodzież