Uchwała XIV/82/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Chodzież