Uchwała XIV/81/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chodzież