XIV sesja Rady Gminy (13.12.2010)

Uchwała XIV/83/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Chodzież

Uchwała XIV/82/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Chodzież

Uchwała XIV/81/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chodzież