Uchwała XIII/80/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Chodzież