Uchwała XIII/79/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Chodzież