Uchwała XIII/78/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chodzież