Uchwała XII/71/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010