Uchwała XII/70/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie na mienie Gminy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa