Uchwała XII/69/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń oświetlenia drogowego do ENEA S.A.