Uchwała XII/67/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/93/07