Uchwała XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu...