XII sesja Rady Gminy (10.11.2010)

Uchwała XII/76/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Stróżewie

Uchwała XII/75/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości na mienie Gminy

Uchwała XII/74/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież

Uchwała XII/73/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież pieniężnego udziału na rzecz podwyższenia kapitału Międzygminnego Składowiska Odpadów w Wągrowcu

Uchwała XII/72/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała XII/71/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała XII/70/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie na mienie Gminy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Uchwała XII/69/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń oświetlenia drogowego do ENEA S.A.

Uchwała XII/68/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2011

Uchwała XII/67/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/93/07

Uchwała XII/66/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi

Uchwała XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu...