Uchwała XI/64/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stawek podatku od środków transportowych