XI sesja Rady Gminy (29.10.2010)

Uchwała XI/64/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała XI/63/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała XI/62/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opini o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała XI/61/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Milcz

Uchwała XI/60/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży

Uchwała XI/59/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia...