X sesja Rady Gminy (26.10.2010)

Uchwała X/58/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010