Uchwała VIII/55/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego