Uchwała VIII/52/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Oleśnica