Uchwała VIII/51/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Gminą Margonin zadania: Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki