VII sesja Rady Gminy (30.08.2010)

Uchwała VII/50/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/09 w sprawie opinii celowości budowy, modernizacji dróg...

Uchwała VII/49/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Margonin w sprawie przejęcia zarządzania drogą w miejscowości Adolfowo...

Uchwała VII/48/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku dąb szypułkowy

Uchwała VII/47/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała VII/46/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.

Uchwała VII/45/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa...

Uchwała VII/44/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Chodzież

Uchwała VII/43/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała VII/42/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież