Uchwała VI/40/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zagwarantowania w roku 2011 środków na udzielenie dotacji Parafii pw. Św. Kazimierza ..."Remont wieży i elewacji zabytkowego kościoła w Podaninie".