Uchwała VI/37/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chodzież