Uchwała VI/35/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr II/6/09 dot. Planu Odnowy Miejscowości Podanin