Uchwała VI/39/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2010