Uchwała VI/38/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego