VI sesja Rady Gminy (29.06.2010)

Uchwała VI/35/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr II/6/09 dot. Planu Odnowy Miejscowości Podanin

Uchwała VI/36/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chodzież za I półrocze danego roku budżetowego

Uchwała VI/37/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chodzież

Uchwała VI/40/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zagwarantowania w roku 2011 środków na udzielenie dotacji Parafii pw. Św. Kazimierza ..."Remont wieży i elewacji zabytkowego kościoła w Podaninie".

Uchwała VI/39/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała VI/38/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego