V sesja Rady Gminy (31.05.2010)

Uchwała V/34/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę II/19/10 dot. konsultacji społecznych...

Uchwała V/32/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Uchwała V/30/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Studzieńcu

Uchwała V/29/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - Milcz, Zacharzyn

Uchwała V/33/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała V/31/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013