Uchwała IX/57/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nietuszkowie...