IV sesja Rady Gminy (27.04.2010)

Uchwała IV/28/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr VIII/54/09 dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała IV/27/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała IV/26/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr X/71/08 dot. Planu Odnowy Miejscowości Milcz

Uchwała IV/25/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chodzież