Uchwała III/23/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła